Servis

servis

Záručný a pozáručný servis u nás vo firme SpiderNET IT, s.r.o.

Služba, kedy klient nefunkčné zariadenie prinesie priamo na predajné miesto spoločnosti SpiderNET IT, s.r.o.. Humennom. Servisné prípady sú riešené v poradí, v akom boli prijaté a podľa dostupnosti náhradných dielov. Nadštandardné sú jednotlivé prípady uzatvárané v intervale niekoľkých hodín, štandardne od 1 do 3 dní. Stále po diagnostikovaní chyby je zákazník telefonický informovaný o cene a následne po odsúhlasení ceny o postupe opráv. Po dokončení opravy je zákazník stále telefonicky oboznámený o spôsobe odovzdania ukončeného servisného prípadu.

Záručný a pozáručný servis - výjazd u Vás doma
Servis na počkanie u Vás doma alebo vo firme. Diagnostika, oprava, poradenstvo. Počítač už nemusíte odpájať a ani nikam nosiť!

Zmluvný servis – firemná klientela
Zmluvný servis sa stará o nápravu v prípade výpadku systému a to v zmysle vopred dohodnutej lehoty a ceny.

Softvér
• Inštalácia OS WINDOWS, ovládačov, tlačiarní a periférií
• Diagnostika , aktualizacia a konfigurácia softvéru.
• Zálohovanie, záchrana dat, ochrrana PC odvírenie počítačov.

Siete
• Návrh a inštalácia počítačovej siete (Lan siete, WiFi siete)
• Konfigurácia počítačovej siete (router, switch)
• Nastavenie a konfigurácia pripojenia na internet, poštového klienta
• Diagnostika a servis počítačovej siete